Om Toldnyheder fra TaxCon

Toldnyheder fra TaxCon er et nyhedsbrev, der udkommer på e-mail hver ugeog indeholder nyheder om told.

I perioden op til udgivelsesdatoen har vi udsøgt relevant information på myndigheders og revisionsfirmaers hjemmesider og samlet dem i Toldnyheder fra TaxCon.

Kilderne i Toldnyheder fra TaxCon

 • Nyhedsbreve fra advokater, revisorer og andre rådgivere med relevans for området
 • World Trade Organization
 • World Customs Organization
 • BREXIT nyheder fra GOV.UK Department for Exiting the European Union
 • EU
  • Europa Rådet
  • Europa Kommissionen - beskatning, energi og konkurrencesager
  • Europa Parlamentet
  • EU Domstolen
 • SKAT
 • Lovtidende
 • Høringsportalen
 • Folketinget - dokumenter vedrørende lovforslag på toldområdet

Dine fordele og besparelser med Toldnyheder fra TaxCon

 • Spar tid i din indsamling af viden
 • Spar penge på abonnementer
 • Altid opdateret
 • Alt samlet ét sted
 • Artikler fra toldeksperter
 • Fortolkning af nye regler, afgørelser og vejledninger
 •  

Hvad koster Toldnyheder fra TaxCon?
Få et gratis prøveabonnement i fire uger!

Er du tilfreds med abonnementet efter prøveperioden, koster et abonnement på Energinyt 1.195,00 kr. om året. Prisen er ekskl. moms.

Bemærk: Til og med udgangen af august 2018 er Toldnyheder fra TaxCon gratis. Alt vi ønsker er, at vi må spørge dig om du har ønsker og/eller forslag til forbedringer af indholdet. Det gratis abonnement er helt uforpligtende. Vi spørger dig, når vi nærmer os den 31. august 2018, om du ønsker at fortsætte med at modtage Toldnyheder fra TaxCon.

Registrer din gratis bruger her!

Betingelser

Et abonnement på Toldnyheder fra TaxCon er personligt. Nyhedsbrevet må således ikke videresendes til andre, hverken gennem automatiserede systemer eller ved egen foranstaltning. Et personligt brugernavn og password må ikke deles med eller oplyses til andre medmindre dette er led i en central registrering af kundens abonnementer.

Indholdet af de i Toldnyheder fra TaxCon bragte dokumenter tilhører ikke TaxCon Medier I/S og TaxCon Medier I/S har intet ansvar for indholdet af disse. Dog tilhører filerne som databærere TaxCon Medier I/S og disse må alene anvendes til brugerens løsning af egne opgaver. Filerne må således ikke distribueres ud over det, der er nødvendig for løsning af faktiske arbejdsopgaver.

Fil- og indholdsdeling udelukkende med formål at dele indhold mv. er således ikke tilladt. Dette gælder både internt i egen organisation og eksternt.

TaxCon Medier I/S logger brugen af vores services herunder også IP-adressen på den besøgende. TaxCon forbeholder sig ret til at ændre brugernavn ved mistanke om misbrug herunder at bede brugeren forklare atypiske mønstre i brugerens anvendelse.

TaxCon forbeholder sig ret til at opsige abonnementsaftalen og tilbagebetale abonnementsafgiften for den resterende abonnementsperiode uden yderligere begrundelse.

Generelt forbeholder TaxCon sig altid retten til at nægte at levere forlagets tjenester uden yderligere begrundelse. Ovenstående kan således ikke sidestilles med et uigenkaldeligt løfte om at levere forlagets services i nogen form.

Opkrævning af abonnementsafgift sker primo den måned, hvori abonnementet udløber. Betalingsfristen er 8 dage. Udløbne og ubetalte abonnementer lukkes på udløbsdatoen. TaxCon yder ikke kredit ud over det her fastsatte.

Hvem står bag Toldnyheder fra TaxCon?

Toldnyheder fra TaxCon udgives af TaxCon Medier I/S, der ejes af Flemming L. Bach og Lars Gosvig.

Kontakt Toldnyheder fra TaxCon
Redaktion: told@taxcon.dk
Salg og kundesupport: support@taxcon.dk
Ophavsret og ansvar på Toldnyheder fra TaxCon

Brugen af www.Toldnyheder fra TaxCon og andet med relation til dette site er omfattet af følgende rettigheder og ansvarsfraskrivelser

© 2016 Toldnyheder fra TaxCon - Det er tilladt at gengive indholdet med tydelig kildeangivelse såfremt formålet er at sprede information og ikke har kommercielt sigte.

Toldnyheder fra TaxCon fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for de tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til dokumenterne under http://told.taxcon.dk eller til web-siden relaterede dokumenter.

Vi gør hvad vi kan for at sikre, at så mange relevante nyheder er indeholdt i Toldnyheder fra TaxCon - men heri ligger dels et valg af, hvilke nyheder vi bringer og fra hvilke kilder. Vi garanterer derfor ikke, at der ikke på nettet kan findes nyheder, der med rette kunne være bragt i Toldnyheder fra TaxCon, men som er udeladt. Vi indestår derfor heller ikke for hverken faglige, imagemæssige eller økonomiske konsekvenser af, at brugere af Toldnyheder fra TaxCon ikke igennem nyhedsbrevet er blevet gjort opmærksom på relevant nyt.

Links

Visse links fører til andre web-sider og/eller dokumenter, der ikke tilhører Toldnyheder fra TaxCon og som Toldnyheder fra TaxCon ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af Toldnyheder fra TaxCon foretaget godkendelse af disse web-sider og/eller dokumenter eller af den/de, som gør materialet tilgængeligt. Links er alene en service fra Toldnyheder fra TaxCon.